Ingvors Kroppsvård

Massage | Healing

ENERGIMEDICINSK HEALING TERAPEUT.
REIKI.KARUNA REIKI. 
TAKTIL MASSAGE. 
FIBRO MASSAGE.
KLASSISK MASSAGE. BINDVÄVS MASSAGE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKTIL MASSAGE (Beröring) 

Behovet av kroppskontakt blir ”inte” mindre med åren.

Känseln, det sinne som utvecklats först, finns kvar livet ut. Ändå är beröring ett försummat område inom vården.
På senare år har därför utvecklats olika former av massage, ofta kallad taktil massage, som numera används mycket inom demensvården och patienter som har utmattningssyndrom.

Massagen syftar till att frigöra OXYTOCIN, ett hormon som kan ha en rad positiva effekter på hälsan. 
Oxytocin är kroppens ”lugn och ro”- hormon som gör oss avspända och harmoniska. Hormonet ger vila och avslappning och aktiverar sårläkning och tillväxt. Det sänker blodtrycket, och minskar halten av stress hormoner och ökar toleransen för smärta. Smärttröskeln höjs.

Sinnescellerna är kopplade till hjärnan via nervbanor. Genom signalsubstanser når informationen hjärnan där den registreras och bearbetas. Genom att mjukt och medvetet massera huden aktiveras beröringsreceptorerna och personen får tillgång till kroppens samordnade system – oxytocinsystemet.

Massagen (beröringen) sker i ett visst mönster, massagen kan göras på hela kroppen, eller vissa delar.